Tin tức | (Tiếng Việt) DTS TELECOM | Page 4  

Tin tức

(Tiếng Việt) Dedicated Server - Máy chủ vật lý - Chỗ đặt máy chủ

(Tiếng Việt)

Máy chủ vật lí Dedicated server giống như một CPU nhưng lớn hơn. Dedicated server  dùng hệ điều hành riêng, là trung tâm kết nối dữ liệu các máy tính cho các văn phòng làm việc, công ...

(Tiếng Việt) Thông báo về việc Doanh nghiệp cần Bảo Mật Thông Tin

(Tiếng Việt)

Thất lạc tệp khách hàng do cá nhân quản lý
Bộ lưu trữ ổ cứng không đủ hoặc dễ hư hỏng, virus tấn công
Các bộ source thiết kế dung lượng rất lớn
Bộ lưu trữ các ...

IT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT TRENDS

Breakthrough technology trends will appear in the future. They will accelerate and transform many industries, which will shape the future world. Here are 4 inevitable trends in IT development

Vietnam becomes a good prey for malicious code

In most of the major reports on network security situation over the past 10 years, Vietnam has always been among the most infected countries in the world.

DTS Telecom - Affirming brand after 10 years of establishment

Pursuing the mission of becoming a reputable and high-quality telecommunication service provider in Vietnam, in 2009, grasping the industry trend, DTS management decided to establish DTS Telecom ...

CLOUD COMPUTING IN VIETNAM

According to experts, cloud computing will explode and become an important factor for the revolutionary development of 4.0 in Vietnam.