Chính sách mua hàng -DTS TELECOM  

Chính sách mua hàng

Quy Trình Và Hình Thức Thanh Toán

Quy Trình Và Hình Thức Thanh Toán cho các dịch vụ của DTS TELECOM

Chính Sách Đổi Gói Dịch Vụ - Trả - Hoàn Tiền

Chính Sách Đổi Gói Dịch Vụ - Trả - Hoàn Tiền sẽ điều chỉnh các hoạt động của khách hàng và nhà cung cấp liên quan đến việc sử dụng dịch vụ VPS.

Điều khoản sử dụng

Quy định Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông (đang áp dụng) sẽ điều chỉnh các hoạt động của khách hàng và nhà cung cấp liên quan đến việc sử dụng dịch vụ viễn ...

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin cung cấp bởi DTS TELECOM