Cloud Hosting | DTS TELECOM 


Cloud Hosting

Cung cấp không gian lưu trữ website xây dựng trên hạ tầng điện toán đám mây, phù hợp với các nhu cầu triển khai website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí

Bảng giá

 • LINUX SHARE HOSTING
 • WINDOWS SHARE HOSTING
 • DTS-L1

  Dung lượng 1 GB
  Băng thông (tháng) Unlimited
  Subdomain Unlimited
  Packed domain Unlimited
  Số lượng website 1
  SSL Let's Encrypt Free
  Đăng ký tối thiểu 1 năm
  Quản trị Cloud Linux & cPanel
  giá

  50,000 vnđ / Tháng

 • DTS-L2

  Dung lượng 3 GB
  Băng thông (tháng) Unlimited
  Subdomain Unlimited
  Packed domain Unlimited
  Số lượng website 2
  SSL Let's Encrypt Free
  Đăng ký tối thiểu 1 năm
  Quản trị Cloud Linux & cPanel
  giá

  100,000 vnđ / Tháng

 • DTS-L3

  Dung lượng 6 GB
  Băng thông (tháng) Unlimited
  Subdomain Unlimited
  Packed domain Unlimited
  Số lượng website 3
  SSL Let's Encrypt Free
  Đăng ký tối thiểu 1 năm
  Quản trị Cloud Linux & cPanel
  giá

  150,000 vnđ / Tháng

 • DTS-W1

  Dung lượng 1 GB
  Băng thông (tháng) Unlimited
  Subdomain Unlimited
  Packed domain Unlimited
  Số lượng website 1
  MSSQL Server Support
  Đăng ký tối thiểu 1 năm
  Quản trị Plesk Control Panel

   

  giá

  50,000 vnđ / Tháng

 • DTS-W2

  Dung lượng 3 GB
  Băng thông (tháng) Unlimited
  Subdomain Unlimited
  Packed domain Unlimited
  Số lượng website 2
  MSSQL Server Support
  Đăng ký tối thiểu 1 năm
  Quản trị Plesk Control Panel

   

  giá

  100,000 vnđ / Tháng

 • DTS-W3

  Dung lượng  6 GB
  Băng thông (tháng) Unlimited
  Subdomain Unlimited
  Packed domain Unlimited
  Số lượng website 3
  MSSQL Server Support
  Đăng ký tối thiểu 1 năm
  Quản trị Plesk Control Panel

   

  giá

  150,000 vnđ / Tháng

Tính năng

 

1 OS Cloudlinux
2 Control Panel cPanel
3 EasyApache 4
4 Auto Backup
(không tính vào dung lượng Host)
5 Apache 2.4 / PHP 5.3 - 7.3 / MySQL 5.6
6 PHP Modules: mod_rewrite, curl, dom, GD2, hash, iconv, imap, ImageMagick,
ionCube, json, mbstring, mcrypt, mhash, mysqli, pcre, pdo_mysql, soap, simpleXML, xml, xslt, Zend Optimizer, Zend Guard v.v..
7 Mail Server cPanel Webmail (Roundcube)
8 Scan Thread ClamAV
9 Safe mode OFF
10 Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

 

Tìm hiểu thêm về Cloud Hosting: Web Hosting cho người mới bắt đầu