Cloud Hosting - Giải pháp lưu trữ website trên hạ tầng điện toán đám mâyDTS TELECOM 

Cloud Hosting

Cung cấp không gian lưu trữ website xây dựng trên hạ tầng điện toán đám mây, phù hợp với các nhu cầu triển khai website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí

Bảng giá

 • LINUX SHARE HOSTING
 • WINDOWS SHARE HOSTING
 • DTS-L1

  Dung lượng1 GB
  Băng thông (tháng)Unlimited
  SubdomainUnlimited
  Packed domainUnlimited
  Số lượng website1
  SSL Let's EncryptFree
  Đăng ký tối thiểu1 năm
  Quản trịCloud Linux & cPanel
  giá

  50,000 vnđ / Tháng

 • DTS-L2

  Dung lượng3 GB
  Băng thông (tháng)Unlimited
  SubdomainUnlimited
  Packed domainUnlimited
  Số lượng website2
  SSL Let's EncryptFree
  Đăng ký tối thiểu1 năm
  Quản trịCloud Linux & cPanel
  giá

  100,000 vnđ / Tháng

 • DTS-L3

  Dung lượng6 GB
  Băng thông (tháng)Unlimited
  SubdomainUnlimited
  Packed domainUnlimited
  Số lượng website3
  SSL Let's EncryptFree
  Đăng ký tối thiểu1 năm
  Quản trịCloud Linux & cPanel
  giá

  150,000 vnđ / Tháng

 • DTS-W1

  Dung lượng1 GB
  Băng thông (tháng)Unlimited
  SubdomainUnlimited
  Packed domainUnlimited
  Số lượng website1
  MSSQL ServerSupport
  Đăng ký tối thiểu1 năm
  Quản trịPlesk Control Panel

   

  giá

  50,000 vnđ / Tháng

 • DTS-W2

  Dung lượng3 GB
  Băng thông (tháng)Unlimited
  SubdomainUnlimited
  Packed domainUnlimited
  Số lượng website2
  MSSQL ServerSupport
  Đăng ký tối thiểu1 năm
  Quản trịPlesk Control Panel

   

  giá

  100,000 vnđ / Tháng

 • DTS-W3

  Dung lượng 6 GB
  Băng thông (tháng)Unlimited
  SubdomainUnlimited
  Packed domainUnlimited
  Số lượng website3
  MSSQL ServerSupport
  Đăng ký tối thiểu1 năm
  Quản trịPlesk Control Panel

   

  giá

  150,000 vnđ / Tháng

Tính năng

 

1OSCloudOS
2Control PanelCpanel
3Auto Backup
(khôngtínhvào Dung lượng HOST)
Hàng tuần
4Apache 2.x / PHP 5.x - 6.x / MySQL 5.x
5Mã nguồn tương thích: Wordpress, Joomla, VBB, phpBB, Joomla, Nukeviet, SurgarCRM, cácloạimãnguồnmở v.v..
6PHP Modules: mod_rewrite, curl, dom, GD2, hash, iconv, imap, ImageMagick,
ionCube, json, mbstring, mcrypt, mhash, mysqli, pcre, pdo_mysql, soap, simpleXML, xml, xslt, Zend Optimizer, Zend Guard v.v..
7Safe mode Off
8Hỗ trợ kỹ thuật24/24

 

Tìm hiểu thêm về Cloud Hosting: Web Hosting cho người mới bắt đầu