Giải pháp Private Cloud & VDI | DTS TELECOM 


Private Cloud & VDI

Private Cloud

Private Cloud là một mô hình điện toán cung cấp một môi trường độc lập dành riêng cho một đơn vị kinh doanh. Cũng như các loại môi trường điện toán đám mây khác, đám mây riêng cung cấp các tài nguyên điện toán ảo hóa mở rộng thông qua các thành phần vật lý được lưu trữ tại chỗ hoặc tại trung tâm dữ liệu (data center) của nhà cung cấp.private cloud

Một trong những lợi thế chính của việc triển khai đám mây riêng là mức độ kiểm soát nâng cao được cung cấp. Do đám mây riêng chỉ có thể truy cập được đối với một doanh nghiệp, nên tổ chức đó có khả năng cấu hình môi trường và quản lý nó theo cách phù hợp nhất với nhu cầu tính toán cụ thể của công ty.

Chiến lược Private Cloud có thể bao gồm phần cứng được lưu trữ cục bộ tại một cơ sở thuộc sở hữu của một doanh nghiệp hoặc có thể được lưu trữ bởi nhà cung cấp dịch vụ đám mây (Cloud Service Provider, vd: DTS).

Lợi ích của đám mây riêng

Các giải pháp đám mây riêng (private cloud) mang lại giá trị cho doanh nghiệp bằng cách tăng cường khả năng tính toán hiệu quả hơn nhiều so với ảo hóa truyền thống. Một vài ưu điểm chính bao gồm:

  • Bảo mật và tính tuân thủ: Không có truy cập bất hợp pháp ngoài chính doanh nghiệp
  • Tính tùy chỉnh: Dễ dàng thay đổi theo mục đích
  • Tính tích hợp lai: Dễ dàng nâng cấp và tích hợp với các giải pháp Public Cloud hoặc Private Cloud khác

VDI

Ảo hóa hạ tầng máy tính

VDI

Cơ sở hạ tầng máy tính để bàn ảo (VDI) cung cấp các lợi ích quan trọng cho CNTT, bao gồm bảo mật được cải thiện và quản lý máy tính để bàn tập trung, nhưng khả năng truy cập an toàn vào máy tính để bàn Windows hoặc Linux từ xa là đủ trong các tổ chức ngày nay.

Các yêu cầu đặt ra cho CNTT đòi hỏi một cách tiếp cận phát triển hơn. Các tổ chức cần tối ưu hóa trải nghiệm người dùng để tăng sự chấp nhận, tối đa hóa khả năng bằng cách giảm thiểu số lượng bàn giao tiếp để quản lý và đảm bảo dữ liệu nhạy cảm được an toàn - ngay cả trong các chương trình BYOD (mang thiết bị của riêng bạn) nơi nhân viên truy cập ứng dụng và dữ liệu từ thiết bị cá nhân.