Giải pháp quản trị hệ thống và phục hồi rủi ro | DTS TELECOM 


Giải pháp quản trị hệ thống và phục hồi rủi ro

quan tri he thong

Quản trị hệ thống

Để bổ sung các dịch vụ máy chủ chuyên dụng và cung cấp giá trị cho khách hàng của chúng tôi, chúng tôi cung cấp (hoàn chỉnh hoặc một phần) dịch vụ quản trị hệ thống để giúp bạn được tự do hơn từ những nhiệm vụ quản lý cơ sở hạ tầng hàng ngày. Nhân viên chúng tôi có tay nghề cao và giàu kinh nghiệm có thể cung cấp quản lý máy chủ, điều hành cho máy chủ của bạn và giúp bạn giảm bớt gánh nặng quản lý và trách nhiệm. Các môi trường hoạt động sau đây hiện đang được hỗ trợ:quản trị hệ thống

  • Windows NT
  • Redhat Linux
  • FreeBSD
  • Solaris

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin

Phục hồi rủi roquản trị rủi ro

Đảm bảo khả năng truy cập dữ liệu và tính sẵn sàng.
Chúng tôi cung cấp các giải pháp bao gồm sao lưu / khôi phục, chuyển đổi dự phòng, cân bằng tải, clustering và lưu trữ dữ liệu:
BACKUP SERVICES
Bước đầu tiên của bạn trong một giải pháp phục hồi sự cố đó là bảo vệ dữ liệu của bạn.
Chúng tôi hỗ trợ các giải pháp cho Unix hoặc Windows.
HIGH AVAILABILITY SOLUTIONS
Bảo vệ sự liên tục công việc kinh doanh của bạn với các giải pháp dự phòng cho hệ thống mạng, máy chủ và môi trường lưu trữ.

EXTENSIBLE STORAGE SOLUTIONS
An toàn, khả năng mở rộng và khả năng lưu trữ đáng tin cậy ngăn ngừa rủi ro trong quá trình lưu trữ.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin