Hosting / VPS Control Panel | DTS TELECOM 


Hosting/VPS Control Panel

Giao diện quản lý tập trung là một phần quan trọng trong thành công của Web hosting hay Cloud VPS và khi nói đến giao diện quản lý Hosting/VPS, chắc hẳn DirectAdmin, cPanel hay Plesk đều là các lựa chọn hàng đầu.

Cả ba đều sử dụng bảng điều khiển để lưu trữ và cung cấp các tùy chọn quản trị để quản lý tất cả các tính năng của tài khoản hosting/vps của bạn.

So sánh giữa Direct Admin / Plesk / cPanel

open source web hosting control panel

Bảng giá

License cPanel ( < 5 accounts )

530,000 VNĐ

Đăng ký
License cPanel ( < 30 accounts )

790,000 VNĐ

Đăng ký
License cPanel ( < 100 accounts )

1,200,000 VNĐ

Đăng ký
License Direct Admin.

150,000 VNĐ

Đăng ký
License Plesk.

380,000 VNĐ

Đăng ký

YÊU CẦU HỆ THỐNG

  • Direct Admin
  • cPanel

SUPPORTED OPERATING SYSTEMS

CloudLinux (recommended): 5.x 32/64-bit, 6.x 32/64-bit, 7.x 64-bit RedHat Enterprise/CentOS: 5.x 32/64-bit, 6.x 32/64-bit, 7.x 64-bit Debian: 7.x 32/64-bit, 8.x 64-bit, , 9.x 64-bit FreeBSD: 9.x 32/64-bit, 11.x 64-bit

SOFTWARES

Chắc chắn rằng tên được chọn trong quá trình cài đặt Redhat. Gcc và g++ cần có để biên dịch apache và php Đảm bảo SSH đã được cài đặt và đang hoạt động Kernel và file hệ thống phải hỗ trợ quotas. Kernel phải hỗ trợ Ipv6

NOTED

Yêu cầu phần cứng tối thiểu: CPU 500Mhz, RAM 1GB, Disk 2GB trống sau khi cài Linux Không cài các dịch vụ như Apache, PHP, MySQL, FTP, Sendmail. Khuyến cáo cài DIRECTADMIN trên một server đã có tồn tại một dịch vụ khác DirectAdmin sẽ không chuyển đổi dữ liệu hiện tại trong quá trình cài đặt

SUPPORTED OPERATING SYSTEMS (I386 AND X86-64 ONLY)

CentOS versions 5.x, 6.x Red Hat® Enterprise Linux® versions 5.x, 6.x CloudLinux 5.x, 6.x Amazon Linux

SUPPORTED VIRTUAL ENVIRONMENTS

KVM Linux-Vserver Microsoft Server® 2008 Hyper-V [2.] OpenVZ (STABLE releases only) Oracle VM VirtualBox, VirtualBox OSE Virtuozzo™ VMware® Server, VMware® ESX Server Xen, XenEnterprise™, XenExpress™, XenServer™

NOTED

Cài đặt phiên bản mới nhất của cPanel & MWH Yêu cầu phần cứng tối thiểu: CPU 1.1GB, RAM 768MB, Disk 20GB Không hỗ trợ môi trường ảo 32-bit Đối với SmartOS, phải sử dụng cPanel & WHM phiên bản 11.36.1 hoặc cao hơn