Giới thiệu -DTS TELECOM  

Giới thiệu

DTS Telecom

Nhận thức được xu thế phát triển mạnh mẽ của ngành viễn thông trong tương lại cũng như nhận thức được xu huớng cạnh tranh, DTS Telecom ra đời trên cơ sở lấy CNTT và viễn thông làm nền tảng, theo ...

Tầm nhìn - sứ mệnh

Theo đuổi sứ mệnh trở thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có uy tín và chất lượng cao tại Việt Nam, năm 2009, nắm bắt được xu thế ngành, Ban lãnh đạo công ty DTS quyết định thành lập trung tâm ...