Hỗ trợ khách hàng | DTS TELECOM  

Hỗ trợ khách hàng

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin cung cấp bởi DTS TELECOM

Quy Trình Và Hình Thức Thanh Toán

Quy Trình Và Hình Thức Thanh Toán cho các dịch vụ của DTS TELECOM

Nội Quy DTS Data Center

Nội quy và trách nhiệm khi ra/vào phòng Data Center của DTS Telecom cũng như trách nhiệm của nhân viên NOC

Điều khoản sử dụng

Quy định Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông (đang áp dụng) sẽ điều chỉnh các hoạt động của khách hàng và nhà cung cấp liên quan đến việc sử dụng dịch vụ viễn ...

Chính Sách Đổi Gói Dịch Vụ - Trả - Hoàn Tiền

Chính Sách Đổi Gói Dịch Vụ - Trả - Hoàn Tiền sẽ điều chỉnh các hoạt động của khách hàng và nhà cung cấp liên quan đến việc sử dụng dịch vụ VPS.