Tin tức | DTS TELECOM | Page 3 


Tin tức

Colocation là gì

Dịch vụ cung cấp không gian hạ tầng chỗ đặt, hệ thống điện, điều hòa và các thiết bị liên quan khác để triển khai hệ thống CNTT, đảm bảo hệ thống hoạt động 24/07, cho phép khách hàng toàn quyền sử ...

Thuê chỗ đặt máy chủ - Nhận ngay ưu đãi 01 tặng 01

DỊCH VỤ CHO THUÊ CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ DOANH NGHIỆP - SERVER COLOCATION

Thuê chỗ đặt 1 server | Tặng miễn phí ngay chỗ đặt 1 server

Doanh nghiệp của bạn đã có máy chủ nhưng vì ngân sách tài chính có hạn nên không thể có cơ sở hạ tầng, thiết bị hỗ trợ một cách tối ưu. DTS Telecom cung cấp dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ trong ...

VPS máy chủ ảo lưu trữ dữ liệu riêng biệt

VPS là máy chủ ảo lưu trữ dữ liệu riêng biệt (viết tắt của Virtual Private Server). VPS được khái niệm giống như một dạng máy chủ ảo được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành ...