Tin tức -DTS TELECOM | Page 3  

Tin tức

Thuê chỗ đặt máy chủ - Nhận ngay ưu đãi 01 tặng 01

DỊCH VỤ CHO THUÊ CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ DOANH NGHIỆP - SERVER COLOCATION

Thuê chỗ đặt 1 server | Tặng miễn phí ngay chỗ đặt 1 server

Doanh nghiệp của bạn đã có máy chủ nhưng vì ngân sách tài chính có hạn nên không thể có cơ sở hạ tầng, thiết bị hỗ trợ một cách tối ưu. DTS Telecom cung cấp dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ trong ...

VPS máy chủ ảo lưu trữ dữ liệu riêng biệt

VPS là máy chủ ảo lưu trữ dữ liệu riêng biệt (viết tắt của Virtual Private Server). VPS được khái niệm giống như một dạng máy chủ ảo được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành ...

Dedicated Server - Máy chủ vật lý - Chỗ đặt máy chủ

Máy chủ vật lí Dedicated server giống như một CPU nhưng lớn hơn. Dedicated server  dùng hệ điều hành riêng, là trung tâm kết nối dữ liệu các máy tính cho các văn phòng làm việc, công ty, cơ quan, ...